Batenburg Beenen en Batenburg IAS vervangen PA RWZI’s Noorderzijlvest

Batenburg Beenen en Batenburg IAS hebben opdracht gekregen voor het vervangen van de procesautomatisering van drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van waterschap Noorderzijlvest. De opdracht betreft het leveren en implementeren van nieuwe procesautomatiseringssystemen voor de RWZI’s Eelde, Uithuizermeeden en Delfzijl. Het verwerven van de opdracht is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de beide Batenburg bedrijven volgens de Best Value Procurement (BVP) aanbestedingsmethodiek.

Procesautomatiseringssystemen huidige RWZI’s verouderd

De meeste installaties op de RWZI’s Eelde, Uithuizermeeden en Delfzijl stammen nog uit de jaren negentig en zijn zowel technisch als economisch verouderd. Hierdoor voldoen deze systemen niet meer aan de functionele en technische eisen die tegenwoordig gevraagd worden. Dit brengt risico’s met zich mee ten aanzien de functionaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Bovendien is in de loop der jaren de informatiebehoefte ten behoeve van een kosteneffectieve bedrijfsvoering gewijzigd. Zo is in het kader van de implementatie van Assetmanagement informatie vereist die de verouderde systemen onvoldoende kunnen leveren. Vernieuwing van de systemen is daarmee noodzakelijk.

Aanbesteding op basis van kwaliteit: Best Value Procurement (BVP)

Het waterschap Noorderzijlvest heeft ervoor gekozen om de Inschrijvers naast de prijs ook op kwaliteit te beoordelen. Het waterschap maakte hierbij tijdens de aanbesteding gebruik van de methodiek van Best Value Procurement. BVP is bedoeld om de juiste leverancier te selecteren op basis van expertise. De methodiek is erop gericht om de opdracht aan die inschrijver te gunnen die met zijn Inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten (de beste “performer” of “expert”). Het selecteren van de beste partij zal naar verwachting ook resulteren in de economisch meest voordelige inschrijving. De opdrachtgever heeft voor het project een aantal doelstellingen geformuleerd die gerealiseerd moeten worden. De aanbieders moeten aantonen dat ze in staat zijn deze doelen te kunnen halen op basis van expertise en ervaring.

Allereerste BVP-traject voor procesautomatisering in Nederland

Waterschap Noorderzijlvest is in september 2016 een aanbesteding gestart om de procesautomatisering van de RWZI’s te vervangen. Hierop hebben Batenburg Beenen en Batenburg IAS gezamenlijk ingeschreven. Het bijzondere aan deze aanbesteding was dat het de eerste keer was dat de BVP-methodiek voor procesautomatisering in Nederland is toegepast. Na het succesvol doorlopen van de selectiefase en de concretiseringsfase werd de opdracht eerder deze maand gegund aan Batenburg Beenen en Batenburg IAS.

De nieuwe besturing gaat gebouwd worden met ABB System 800xA. De oplevering van het totale project staat gepland voor maart 2018.

“Wij zijn ontzettend trots dat wij deze opdracht hebben ontvangen op basis van de BVP methodiek, waarbij het accent ligt op kwaliteit”, aldus Alex van Dalen, Algemeen directeur van Batenburg Beenen. “Batenburg Beenen en Batenburg IAS staan bekend als specialisten voor het leveren van besturingsinstallaties voor watertechnologie. Tijdens de interviews behaalden de projectleider en lead engineer de maximale score. Het krijgen van deze opdracht bevestigt daarmee ons specialisme en onze focus op kwaliteit.” 

Sitemap