Batenburg Beenen levert bijdrage aan Blue Energy proefcentrale Blue Energy

Batenburg Beenen levert bijdrage aan Blue Energy proefcentrale

Blue Energy

Door de visualisatiesoftware (SCADA) en dataloggingssoftware te verzorgen heeft Batenburg Beenen een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorige week donderdag, door Koning Willem-Alexander, geopende Blue Energy proefcentrale van REDstack BV. In deze Blue Energy proefcentrale kan door ‘Reverse Electro Dialysis’ (RED) elektriciteit worden opgewekt uit stromen zoet en zout water. In theorie is het mogelijk om uit 1 m/sec. zoetwater en 1 m/sec. zeewater, met behulp van het RED proces, zo’n 1MW aan duurzame elektriciteit te winnen.

 

Batenburg Beenen heeft samen met Landustrie uit Sneek, die de procesinstallatie heeft geleverd, de procesbesturing verzorgd. Omdat het een proeffabriek betreft is het van belang dat de procesgegevens voorhanden zijn om juiste analyses van de gemeten grootheden te kunnen maken. In dit traject kenmerkte Batenburg Beenen zich door de expertise op het gebied van procesbesturing en historische trending en datalogging.

In Nederland is veel potentieel voor Blue Energy mede door zijn rivieren die uitmonden in de Noordzee. In de toekomst zou ongeveer 10% tot 20% van het elektriciteitsverbruik in Nederland met deze technologie opgewekt kunnen worden. Een groot voordeel is bovendien dat er dag en nacht stroom gegenereerd kan worden dit in tegenstelling tot zonne- en windenergie.

Proefcentrale Breezanddijk
Sitemap