Batenburg Beenen scoort opdracht centrale brugbediening provincie Fryslân

Batenburg Beenen heeft de opdracht gescoord  voor de centrale brugbediening Swettehûs voor de provincie Fryslân. Het project omvat het bouwen van een bediencentrale geschikt voor het bedienen van 50 objecten. In de bedieningscentrale worden in eerste instantie 4  werkplekken gerealiseerd met de benodigde monitoren. Er komt een glasvezelnetwerk, noodstroomvoorziening, audio en marifoon communicatiesysteem, CCTV systeem  en redundante systemen voor de besturing. Batenburg Beenen engineert, bouwt en test de volledige geïntegreerde installaties. De volledige oplevering is eind 2017.

De provincie Fryslân streeft met de centrale brugbediening naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Vanuit het Swettehûs in Leeuwarden kunnen de objecten centraal worden bediend, zo kan beter kan worden ingespeeld op de behoefte van de vaarweggebruikers. Met deze efficiëntere bedrijfsvoering is het financieel haalbaar om verbeteringen in brugbediening te realiseren.

Wij focussen ons op de engineering en bouw van de bedieningscentrale, zodat de 50 objecten van de provincie veilig op afstand bediend kunnen worden.

Sitemap