Batenburg Beenen scoort renovatie RWZI Harlingen

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Elke dag houden zij het water op peil in sloten, vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Dit doen ze voor landbouw, natuur, steden, dorpen en industrie. Zij zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven. RWZI Harlingen was toe aan een renovatie. Batenburg Beenen heeft daarvoor de opdracht ontvangen.

Voor Batenburg Beenen is dit de derde zuivering op rij. Naast nu RWZI Harlingen hebben we ook RWZI Workum en RWZI Lemmer in de afgelopen jaren gedaan.

Projectomvang

De werkzaamheden voor Batenburg Beenen bestaan onder andere uit het leveren van:

  • hardware engineering en tekenwerk
  • schakel- en verdeelinrichtingen
  • besturingskasten
  • lichtverdeler
  • Instrumentatie
  • PLC-installaties
  • bekabeling
  • gebouwgebondeninstallaties
  • aarding, potentiaalvereffening en bliksemafleiderinstallatie
  • gefaseerde inbedrijfstelling  van de gehele zuivering

De werkzaamheden zullen voor een groot deel vanuit de vestiging in Heerenveen worden uitgevoerd. Tijdens de uitbreiding blijft de zuivering in  bedrijf, de ombouw vindt gefaseerd  plaats. Het gehele project moet in november 2020 gereed zijn.

RWZI Harlingen
Sitemap