Batenburg Beenen vervangt besturing Vitens productiebedrijf Spannenburg

Batenburg Beenen heeft een mooi project bedrijfsklaar opgeleverd! Gedurende een periode van 2 jaar is de end-of-live besturing van Vitens productiebedrijf Spannenburg te Tjerkgaast (Friesland) vervangen. Het productiebedrijf voorziet een groot deel van de provincie Friesland van drinkwater en produceert/distribueert daarvoor gemiddeld ca. 3000m3 drinkwater per uur.

Succesvolle migratie

De werkzaamheden omvatten het ontwerp, de realisatie, het inbedrijfstellen en bedrijfsklaar opleveren van de besturing voor de winning, zuivering, ontharding en drinkwater distributie. Het betreft een volledig nieuwe besturing op basis van remote I/O en werd gerealiseerd naast de bestaande besturing (totaal 6 PLC’s). De oude Nyquist besturing is end-of-life en dient vervangen te worden door een besturing op basis van Siemens S7 (PLC) en PMSX (Scada).

Tijdens het project zijn een aantal functionele verbeteringen doorgevoerd, met name in de water zuivering installatie en dan specifiek een systeem voor het handmatig reinigen van de 30 stuks uit meerdere lagen bestaande filters. De ontwerp werkzaamheden bestonden uit het maken van alle engineering documenten voor de nieuwe besturing en omvat o.a. alle ontwerpen voor RIO panelen, PLC panelen en wijzigingen aan de bestaande MCC’s. Voor de software is een besturingsplan gemaakt voorafgaand aan de realisatie van de software. Voor de afname van de software zijn  FAT sessies gehouden. Na goedkeuring van elke FAT is steeds een deel installatie in bedrijf gesteld. Alle benodigde RIO panelen en PLC panelen zijn gebouwd en door Vitens afgenomen. Alle bekabeling voor de installatie (incl. de netwerkverbindingen met als basis een glasvezelring) zijn aangelegd. Het glasvezel netwerk is door een onderaannemer (VIB) voorzien van de benodigde vezels na het leggen van de tubes. De coördinatie van het blazen van de glasvezel verbindingen en het afmonteren werd gecoördineerd door Batenburg Beenen. Daar het een vervanging betreft van de oude besturing en de leveringszekerheid niet kan worden verstoord, zijn de nieuwe installatie delen steeds grotendeels naast de oude gerealiseerd en getest, zodat snel kon worden omgebouwd en de risico beheersing optimaal was.

PLC kast

Ombouwplan

Voorafgaand aan de ombouw is in samenwerking met Vitens een 4 tal ombouwplannen gerealiseerd. Op basis van een ombouwplan zijn telkens een aantal werkplannen opgesteld voor de daadwerkelijke ombouw activiteiten op basis van bloktijden. De ontwerp, uitvoering en de ombouw/IBS planningen zijn allemaal gehaald zoals in eerste instantie opgezet en de werkzaamheden zijn verlopen zonder verstoring van de leveringszekerheid.

Sitemap