Elektrotechnische installatie voor membraanfiltratiesystemen van Wafilin

Consumption and Production

Elektrotechnische installatie voor membraanfiltratiesystemen van Wafilin

 

 

Avebe en Wafilin Systems B.V. zijn gestart met de uitvoering van project Duurzaam Concentreren van Aardappelsap met Membranen (DUCAM). Op de productielocatie van Avebe in Ter Apelkanaal komen de DUCAM-membraanfiltratiesystemen van Wafilin Systems te staan. Hiermee wordt een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik mogelijk gemaakt evenals een waterbesparing door het hergebruik van water uit de aardappel als proceswater. De aankondiging van dit innovatieve project werd gepresenteerd tijdens ‘The European Water Tech Week 2018’ in Leeuwarden.

Batenburg Beenen heeft van Wafilin Systems de opdracht ontvangen om de volledige elektrotechnische installatie van de membraanfiltratiesystemen te ontwerpen en te installeren. De installatie zal naar verwachting in de tweede helft van 2019 operationeel zal zijn.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de kernwaarden die beide bedrijven nastreven. Wij richten ons daarbij op het verduurzamen van bedrijfs- en productieprocessen. Avebe heeft de afgelopen jaren onder meer geïnvesteerd in het verduurzamen van hun productieproces. Bij de verwerking van de zetmeelaardappelen is het winnen van het aardappeleiwit uit het aardappelsap en de verdere verwerking van het aardappelsap een energie-intensief proces. Avebe wil dit energieverbruik graag omlaag brengen. Het indikken van het aardappelsap met membranen bleek dé kostenbesparende mogelijkheid te zijn, resulterend in een vermindering van de CO2 emissie met 13.000 ton/jaar. Daarnaast wordt bespaard op het gebruik van bedrijfswater doordat via het membraanproces water uit de aardappel gebruikt kan worden als proceswater.

Hygiëne en voedselveiligheid
Sitemap