Nereda proefinstallatie op RWZI Utrecht

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Hun werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Zij zorgen voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten.

Projectomschrijving

Batenburg Beenen is samen met Heijmans in oktober gestart met de bouw van een proefinstallatie om de nieuwe zuiveringstechniek Nereda te testen. Bij deze techniek wordt het afvalwater gezuiverd met behulp van slibkorrels in plaats van slibvlokken. De techniek heeft zich in kleinere zuiveringsinstallaties bewezen als effectief, energiezuinig en ruimtebesparend. De Stichtse Rijnlanden overweegt de toepassing van de techniek in de nieuw te bouwen installatie in Utrecht.

Ruimte- en energiebesparing

Bij de Nereda-technologie wordt het water gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Hierdoor is het zuiveringsslib en het schoongemaakte water makkelijk van elkaar te scheiden. Nabezinktanks, om de laatste vlokken slib uit het water te halen, zijn dan niet meer nodig. Dit bespaart veel ruimte: de huidige installatie heeft op dit moment maar liefst 14 van die tanks in gebruik. Ook in energie-opzicht scoort Nereda zeer goed: het verbruik is 30% lager ten opzichte van traditionele zuiveringsmethodes. Dit betekent ook minder CO2-uitstoot. De energiebesparing komt in de Utrechtse situatie overeen met het verbruik van 2.400 huishoudens.

Leveringsomvang

De volgende oplossingen en diensten worden door Batenburg Beenen geleverd:

 

Oplossingen

Efficiënter produceren

Diensten

Industriële Installatie
Panelenbouw
Software Engineering
E&I Engineering

Kenmerken
  • Software conform de ISA88
  • Siemens PLC systeem met WinCC Flex
  • Nieuws
  • Oplevering

 

Sitemap