Renovatie Brug Terborg Voor Waterschap Rijn & IJssel

De besturingsinstallatie van de brug dient te worden vervangen door een nieuwe installatie die aan de NEN6787 voldoet.

Waterschap Rijn & IJssel is de waterbeheerder in het oosten van Gelderland, het zuidelijk deel van Overijssel en Zuidoost Veluwe. Het beheersgebied betreft meer dan 200.000 hectare, waarin 22 gemeenten liggen. Het waterschap zorgt voor de waterveiligheid, het beschermt het gebied zo goed mogelijk tegen wateroverlast en droogte en zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het streeft daarbij naar een duurzame waterketen.

De werkzaamheden van dit bestek omvatten:

  • Aanpassen van de brugconstructie voor het plaatsen van nieuwe afsluitbomen en kasten;
  • Nieuwe besturing voor de brug;
  • Installeren CCTV installatie;
  • Installeren intercom installatie;
  • Plaatsen van 4 nieuwe afsluitbomen;
  • Plaatsen van 2 nieuwe landverkeersseinen;
  • Nieuwe transmissiekast voor besturing op afstand;
Sitemap