Renovatie en nieuwbouw RWZI Horstermeer

Het project omvat de renovatie en nieuwbouw van de RWZI Horstermeer. De opdracht wordt in combinatie uitgevoerd met GMB en EWW. Batenburg Beenen voert de elektrotechnische werkzaamheden uit.

De werkzaamheden voor Batenburg Beenen bestaan uit het leveren van:

  • hardware engineering en tekenwerk
  • schakel- en verdeelinrichtingen
  • besturingskasten
  • lichtverdeelinrichtingen
  • PLC-installaties
  • bekabeling
  • gebouwgebondeninstallaties
  • overspanningsbeveiliging, aarding, potentiaalvereffening en bliksemafleiderinstallatie
  • inbedrijfstelling van de gehele zuivering

De werkzaamheden zullen voor een grootste deel vanuit de vestiging in Zwolle worden uitgevoerd.

Tijdens de uitbreiding blijft de zuivering in bedrijf, de ombouw vindt gefaseerd plaats. Het gehele project moet in april 2014 gereed zijn.

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus. Zij zuiveren afvalwater, maken drinkwater en houden het oppervlaktewater op peil en schoon. Dit doen zij in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.  RWZI Horstermeer valt binnen het beheersgebied en is eigendom van het Waterschap. Het zuiveringsproces van de RWZI wordt door Waternet uitgevoerd. Strengere effluenteisen met betrekking tot de lozing van stikstof en fosfor zijn de aanleiding voor de grootschalige renovatie van de RWZI.

Sitemap