Renovatie en Nieuwbouw RWZI Ootmarsum

Batenburg Beenen heeft de opdracht voor de renovatie en uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Ootmarsum uitgevoerd. Naast een traditionele zuiveringsinstallatie met een nabezinktank en een zandfilter wordt ook een revolutionaire membraaninstallatie geïnstalleerd.

Via deze nieuwe techniek wordt op een veel kleiner oppervlak dan gebruikelijk het actief zuiveringsslib van het water gescheiden voor het zeer schone water naar een fraai natuurgebied wordt geleid.
De RWZI zal na de grondige renovatie en aanpassingen voldoen aan de Europese eisen voor de behandeling van afvalwater en biedt waterschap Regge en Dinkel de mogelijkheid om met de nieuwe techniek te experimenteren en de resultaten daarvan te vergelijken met de traditionele methoden.

Bijna de totale RWZI is vervangen. Alleen de nabezinktank, de effluentgoot en enkele putten bleven gehandhaafd. Om de zuivering tijdens de renovatie draaiende te houden is er voor gekozen om de bestaande schakelkast in een zeecontainer te zetten en van hieruit te bedienen. In de nieuwe situatie is er sprake van twee afzonderlijke kasten voor verschillende gebouwen. De koppeling tussen de twee kasten wordt via glasvezel gerealiseerd. Hierdoor kunnen de PLC’s met elkaar communiceren. De overige separate installatiedelen waaronder frequentieregelaars, compressoren en de membraanstraten worden aangestuurd d.m.v. remote I/O eilanden.

De koppeling met deze I/O eilanden gebeurt via kunststofvezel en omvormers van kunststof naar koper. Deze kunststofvezel zijn door Koldijk zelf aangelegd en afgemonteerd net als de complete besturing en beeldbediening. De complexiteit van het project zit met name in de afstemming met de verschillende partijen (2 elektrotechnische en 5 werktuigbouwkundige aannemers) en het goed vertalen van de besturing van de membraanzuivering. Normaal wordt deze besturing door de leverancier van de membraaninstallatie uitgevoerd maar op verzoek van waterschap Regge en Dinkel is ook deze besturing door Koldijk gemaakt.

Sitemap