Renovatie en Nieuwbouw RWZI Wervershoof

Renovatie en Nieuwbouw RWZI Wervershoof

Batenburg Beenen was verantwoordelijk voor de automatisering en elektrotechnische installatie van de gehele zuivering.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het gebied in Noord Holland boven het Noordzeekanaal.

De elektrotechnische installaties bestaan uit:

 • laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen (Siemens);
 • licht- en krachtverdeelinrichtingen;
 • schakel- en besturingskasten;
 • besturingskasten SLC;
 • kracht-, licht-, meet- en regel-, zwakstroom-, aardings- en bliksemafleiderinstallatie;
 • potentiaalvereffening;
 • demonteren van bestaande installaties
 • ABB Sattline software besturingssysteem/beeldschermbedieningsstations (BBS), incl. alle randapparatuur/alle systeem- en applicatiesoftware voor SLC
 • BBS en onderlinge communicatie/BBS procesplaatjes van zuivering/testen;
 • beproeven van alle te leveren onderdelen en van de installatie als geheel;
 • koppeling voor het op afstandbedienen van de zuivering vanuit Geestmerambacht.

 

De totale installatie bestaat na de uitbreiding in hoofdzaak uit:

 • ontvangwer;
 • roostergoedinstallatie;
 • anaerobe tank voorzien van mengers;
 • anoxische tank met mengers;
 • aerobe tank met mengers;
 • oppervlaktebeluchting in straat 1;
 • bellenbeluchting in straat 2 en 3;
 • recirculatiepompen van anoxische tanks naar anaerobe tank;
 • recirculatiepompen van aerobe tanks naar anoxische tanks;
 • luchtcompressoren voor straat 2 en 3;
 • zeven nabezinktanks;
 • drie drijflaagafvoerputten;
 • retourslibgemalen naar anoxische tanks;
 • spuislibgemaal naar slibontwatering;
 • mechanische slibontontwatering met zeefbandpersen;
 • polymeer doseerinrichting t.b.v. mechanische indikking en eindontwatering;
 • slibtransportbanden naar slibslio’s;
 • bedrijfswaterinstallatie;
 • luchtbehandeling met lavafilter;
 • terreinwaterpompput;
 • volledige geautomatiseerde bedrijfsvoering.
Sitemap