Renovatie Pompstation Havelterberg

Het werk bestaat uit het vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren van de elektrotechnische en procesautomatische installaties voor de renovatie van het Pompstation Havelterberg (inclusief de aanpassing van de winning). Maken van hydraulische berekeningen, P&ID’s, leveringen van werktuigbouwkundige onderdelen, Elektrotechnische engineering, werktekeningen, software (Siemens) gebruiksdossier, as-built tekeningen, panelenbouw en installatie. Op de locatie zijn de voorschriften voor werken in waterwingebieden van Vitens van kracht.

Sitemap