Renovatie sluis, stuw en brug te Nijkerk

Voorzien van afstandsbediening. Onderhoudsmaatregelen als onderdeel van programma Kosmos voor kunstwerken in het beheergebied van Rijkswaterstaat. PLC en SCADA, camera-, inbraakmeld- en brandmeldinstallatie voor de duur van 7 jaar.

Koldijk (nu Batenburg Beenen) heeft deelgenomen aan het KOSMOS project van Rijkswaterstaat. Onder het motto ‘Maximaal markt, minimaal RWS’ heeft Rijkswaterstaat in 2006 enkele honderden miljoenen euro’s  op de markt gebracht voor grote onderhoudsprojecten aan de Nederlandse hoofdinfrastructuur, waarbij achterstallig onderhoud aan honderden kunstwerken werd aangepakt. Een onderdeel van dit project met de naam KOSMOS, was de renovatie van het brug-, sluis- en spuicomplex in het randmeer bij Nijkerk.

De directe opdrachtgever van Koldijk was MNO Vervat, de hoofdaannemer van KOSMOS GIJNN. Wij zorgden voor het elektrotechnische deel van de renovatie van het complex. Het doel van KOSMOS is het op een hoger niveau van onderhoud brengen van de RWS kunstwerken, waarbij de aannemer 7 jaren de juiste werking garandeert. Het project ‘Complex Nijkerk’ bestond uit drie te renoveren delen: de brug, de schutsluit, de vier spuitorens.

Zoals veel projecten van RWS, was ook deze klus op de markt gebracht als een Design & Construct project. Dit type projecten vergt een speciale projectbenadering (system engineering). De opdrachtgever stelt een minimale kaderstelling aan eisen op, waarna de opdrachtnemer d.m.v. eigen expertise voor de beste en meest economische invulling zorg draagt. Wel wordt geëist, dat via verificatieprocessen wordt bewezen dat al het geleverde aan de geldende normen, voorschriften en gewenste functionaliteit voldoet. Deze verificatie geldt niet alleen voor te leveren onderdelen, maar ook voor alle deeltrajecten binnen het project, zoals het opstellen van het Functioneel- en Technisch Ontwerp, engineering, programmering en testprocedures.

Wij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met deze projectaanpak. Bij steeds meer opdrachten passen wij deze werkmethodiek toe, waarbij de opdrachtgever gebruik maakt van onze expertise. In plaats van een uitgebreid bestek, waarvan de technische uitgangspunten vaak al een jaar (of meer) oud zijn, kan Koldijk (en dus uiteindelijk ook de opdrachtgever) gebruik maken van haar eigen marktpartners en zoeken naar de nieuwste toepassingen en zo steeds ‘state-of-the-art’ oplossingen bieden. Eén van de uitdagingen in het project was de zeer beperkte ombouwtijd van 7×24 uren. In deze periode was het complex gestremd voor de scheepvaart. Wij moesten garanderen dat het spuicomplex zonder onderbreking wel steeds 50% van de capaciteit kon blijven leveren.

Een groot deel van de elektrotechnische installatie en systemen dienden te worden vervangen of uitgebreid. Door een intensieve voorbereiding en het nauwkeurig volgen van een gedetailleerd draaiboek hebben wij de ombouw binnen de gestelde periode kunnen realiseren en is de installatie tot grote tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.

Sitemap