Databeveiliging

Mede door de verticale integratie van automatiseringssystemen binnen de industrie worden besturingssystemen steeds vaker bedreigd door onder andere virussen en hackers. Een bekend voorbeeld hiervan is de Stuxnet-worm. Cybercrime kan voortkomen uit baldadigheid maar is in toenemende mate gericht op het stelen van gegevens of het saboteren van productieprocessen.

Binnen de industrie en infra dringt het bewustzijn door dat er door deze ontwikkeling nieuwe bedrijfsrisico’s ontstaan. Deze risico’s gelden ook voor de producten die Batenburg Beenen levert zoals besturingsinstallaties voor drinkwaterbedrijven, op afstand bestuurbare bruggen, sluizen en gemalen, de chemie en de voedingsmiddelenindustrie.

IEC62443

Als besturingsspecialist kan Batenburg Beenen u, binnen een beveiligingsteam, helpen bij het in kaart brengen van de risico’s, het opstellen van een beveiligingsplan en het ontwerp en de realisatie van beveiligingsvoorzieningen. De IEC norm voor het beveiligen van besturingssystemen (IACS), de IEC62443, kan hierbij als leidraad worden gehanteerd.

Product highlights

  • Industrial security
  • IEC62443

Veiliger produceren:

Sitemap